Schaven

Het schaven van vloeren wordt toegepast op harde oppervlakken en bij zeer zachte ondergronden en zwevende vloersystemen.

Schaven wordt vaak toegepast om:

 • Stofvrij schaven wordt toegepast op harde oppervlakten
  hoogteverschillen elimineren door controleerbare diepteinstelling;
  Harde- en flexibele toplagen (zoals lijm) van zachte ondergronden met minimale aantasting of beschadiging verwijderen.

  Schaven is een efficiënte en precieze manier om een oppervlakte te verwijderen en voor te bereiden voor de volgende stap in de bouw of renovatie. 

Voordelen van schaven:

 • In één arbeidsgang 1 tot 10 millimeter van het oppervlakte verwijderen;
 • Hoogteverschillen elimineren door controleerbare diepte instelling;
 • Harde- en flexibele toplagen (zoals lijm) van zachte ondergronden met minimale aantasting of beschadiging verwijderen;
 • Meer grip op de projectplanning door het controleerbare proces;
 • Geen onnodige trillingen in de constructievloer;
 • Er kan rekening worden gehouden met bestaande lagen;
 • Zeer geschikt voor zachte ondergronden;
 • Zeer geschikt voor zwevende vloersystemen;

Machines voor stofvrij schaven

Bij Nieuwenhuis maken we gebruik van specifieke schaafmachines afhankelijk van het type schaven dat we moeten uitvoeren.
Onze afzuiginstallaties zijn verkrijgbaar in diverse capaciteiten en worden afgestemd op de gebruikte machines.
Dit zorgt voor een efficiënte afzuiging van stof, zodat het werk stofvrij kan plaatsvinden.
Onze schaafmachines en afzuiginstallaties kunnen ook gebruik maken van een eigen stroomvoorziening, waardoor bijna elk werk op bijna elke locatie mogelijk is.

Meer informatie?