Hambakenwetering 22, 5231 DC 's-Hertogenbosch

Over Nieuwenhuis
Search

Hambakenwetering 22, 5231 DC 's-Hertogenbosch

Search

Schaven

Stofarm schaven is een geavanceerde techniek om diverse ondergronden en vloeren te behandelen, inclusief harde en zachte oppervlakken en zwevende vloersystemen. Deze methode wordt ingezet om onregelmatigheden, oneffenheden en oude coatings effectief te verwijderen, terwijl tegelijkertijd de vrijgekomen stof tijdens het proces tot een minimum wordt beperkt.

Of het nu gaat om bedrijfsvloeren of kantoorvloeren, stofarm schaven speelt een cruciale rol in verschillende industriële en commerciële toepassingen. Dit geldt met name voor situaties waarbij uitgestrekte oppervlakken moeten worden aangepakt. Door de hoeveelheid stof tot een minimum te reduceren, ontstaat niet alleen een schonere en veiligere werkomgeving, maar wordt tevens de impact op zowel de gezondheid van medewerkers als het milieu drastisch verminderd.

Wanneer we specifiek kijken naar beton- en steenvloeren, wordt het belang van stofarm schaven nog duidelijker. In deze context is de toepassing van stofafzuigingssystemen en geavanceerde schaafkoppen essentieel om het vrijgekomen stof te beheersen en te minimaliseren. Dit resulteert niet alleen in een optimalisatie van het vloeroppervlak, maar ook in een versterking van de veiligheid en duurzaamheid van de omgeving.

Kortom, stofarm schaven biedt een innovatieve benadering voor het behandelen van verschillende soorten vloeren, waaronder bedrijfsvloeren en kantoorvloeren. Door de focus te leggen op zowel prestaties als milieuvriendelijkheid, is deze techniek van onschatbare waarde geworden in de moderne vloerrenovatie en -onderhoudsindustrie.

Toepassing stofarm schaven voor vloeren:

Het schaven van bedrijfsvloeren, kantoorvloeren en oppervlakken met stofarme technieken wordt ingezet om hoogteverschillen te egaliseren. Deze methode staat bekend om haar doeltreffendheid en precisie, waardoor oppervlakken optimaal voorbereid worden voor toekomstige stappen.

Voordelen van stofarm schaven:

  • In één arbeidsgang 1 tot 10 millimeter van het oppervlakte verwijderen;
  • Hoogteverschillen elimineren door controleerbare diepte instelling;
  • Harde- en flexibele toplagen (zoals lijm) van zachte ondergronden met minimale aantasting of beschadiging verwijderen;
  • Meer grip op de projectplanning door het controleerbare proces;
  • Geen onnodige trillingen in de constructievloer;
  • Er kan rekening worden gehouden met bestaande lagen;
  • Zeer geschikt voor zachte ondergronden;
  • Zeer geschikt voor zwevende vloersystemen.

Machines voor stofvrij schaven

Bij Nieuwenhuis passen we specifieke schaafmachines toe, afhankelijk van het type schaven dat we moeten uitvoeren. Onze afzuiginstallaties zijn beschikbaar in diverse capaciteiten en worden afgestemd op de machines die we gebruiken. Dit resulteert in een doeltreffende stofafzuiging, waardoor het werk vrij van stof kan plaatsvinden. Bovendien zijn onze schaafmachines en afzuiginstallaties in staat om zelfvoorzienend te werken dankzij een eigen stroomvoorziening, waardoor schaven vrijwel overal kan worden uitgevoerd.

Meer informatie?