LRMA Stralen

Aankomst werkplek :

 • Melden bij cp of uitvoerder.
 • Wagenopstelling/aggregaat.
 • Werkplek bekijken (lmra).
 • Werkzaamheden en m2/m1 bekijken.
 • Terugkoppelen naar eigen cp.
 • Lossen machines en naar werkplek brengen.
 • Afstellen/juiste tools voor de werkzaamheden.

PBM’s:

 • Helm (indien vereist op werkplek)
 • Stofmasker
 • Handschoenen
 • (die heel zijn en niet dermate beschadigd)
 • (die niet stuk is)
 • (indien vereist)

Start:

 • Reinigen machines (indien nodig).
 • Werkbon aandachtig lezen.
 • Visuele controle van machine en keuringen.
 • Laden van machines op de juiste manier.

Start werkzaamheden:

 • Luisteren naar je machine.
 • Werkzaamheden uitvoeren als omschreven.

Einde werkzaamheden:

 • Machines reinigen. (indien mogelijk op locatie)
 • Bij terugkomst machines reinigen.
 • Visueel controleren op schade of gebreken.

Tools voor stralen 10dp, 15dp, 20dp.48dp.

Soorten straalgrit:

 • S-390 
 • S-460 

Controle werpwielen/machine:

 • Einde werkdag of na meerdere dagen stralen machine ophijsen op de werkplaats en werpwielen controleren.
 • Altijd reserve werpwielen in de voertuigen aanwezig.
 • Borstels.
 • Magneten.
 • Gritbak leeg en schoonmaken.

Draairichting/instelling:

 • Draairichting bij start controleren en bij iedere wisseling van kabels.
 • Op de hoogste straalstand beginnen.
 • Naar gelang kan dit dan worden bijgesteld.

Bijkomende gereedschappen:

 • Magneetkar.