LRMA Schaven

Aankomst werkplek :

 • Melden bij cp of uitvoerder.
 • Wagenopstelling/aggregaat.
 • Werkplek bekijken (lmra).
 • Werkzaamheden en m2/m1 controleren.
 • Terugkoppelen naar eigen cp.
 • Lossen machines en naar werkplek brengen.
 • Afstellen/juiste tools voor de werkzaamheden.

PBM’s:

 • Helm (indien vereist op werkplek)
 • Stofmasker
 • Handschoenen
 • (die heel zijn en niet dermate beschadigd)
 • (die niet stuk is)
 • (indien vereist)

PBM’s:

 • Helm (indien vereist op werkplek)
 • Stofmasker
 • Handschoenen
 • (die heel zijn en niet dermate beschadigd)
 • (die niet stuk is)
 • (indien vereist)

Start:

 • Reinigen machines (indien nodig).
 • Werkbon aandachtig lezen.
 • Visuele controle van machine en keuringen.
 • Laden van machines op de juiste manier.

Start werkzaamheden:

 • Reinigen machines (indien nodig).
 • Werkbon aandachtig lezen.
 • Visuele controle van machine en keuringen.
 • Laden van machines op de juiste manier.

Einde werkzaamheden:

 • Machines reinigen. (indien mogelijk op locatie)
 • Bij terugkomst machines reinigen.
 • Visueel controleren op schade of gebreken.

Tools voor schaaf hydraulisch, elektrisch en Elite.

Controle machine/drum:

 • Controleren lagers en as op spelling.
 • Diamant bezetting van trommel..
 • Rubbers/borstel op slijtage.
 • Sluitplaat en moeren aanwezig
 • Een borgring en een ring reserve aanwezig.

Soorten drums:

 • Zand cement drum.
 • Beton drum.
 • Probleemoplosser drum (alleen in overleg met leiding).

Draairichting/instelling:

 • Draairichting bij start controleren en bij iedere wisseling van kabels.
 • Op de hoogste stand beginnen, dan lager draaien tot de drum de vloer raakt. Dit is nulstand.
 • Machine niet te snel laten rijden. Machine heeft de tijd nodig om materiaal te kunnen verspanen.
 • Juiste drum bij de juiste vloer.

Veiligheid:

 • Geen aandrijf hendels vastzetten met tyrap/touwtjes.
 • Dodemans knop moet in orde zijn en gebruiken.