LRMA Schaven

Start :

 • Reinigen machines (indien nodig).
 • Werkbon aandachtig lezen.
 • Visuele controle van machine en keuringen.
 • Laden van machines op de juiste manier.

Aankomst werkplek:

 • Melden bij cp of uitvoerder.
 • Wagenopstelling/
  aggregaat.
 • Werkplek bekijken (lmra).
 • Werkzaamheden en m2/m1 controleren.
 • Terugkoppelen naar eigen cp.
 • Lossen machines en naar werkplek brengen.
 • Afstellen/juiste tools voor de werkzaamheden.

PBM’s:

 • Helm (indien vereist op werkplek)
 • Stofmasker
 • Handschoenen
 • (die heel zijn en niet dermate beschadigd)
 • (die niet stuk is)
 • (indien vereist)

Start werkzaamheden:

 • Luisteren naar je machine
 • Werkzaamheden uitvoeren als omschreven.

Einde werkzaamheden:

 • Machines reinigen. (indien mogelijk op locatie)
 • Bij terugkomst machines reinigen.
 • Visueel controleren op schade of gebreken.