LRMA Lamellen frees.

Aankomst werkplek :

 • Melden bij cp of uitvoerder.
 • Werkplek bekijken (lmra uitvoeren).
 • Wagenopstelling/aggregaat en hoe stroomkabels gaan lopen
 • Lossen machines en naar werkplek brengen.
 • Afstellen/juiste tools voor de werkzaamheden.

PBM’s:

 • Helm (indien vereist op werkplek)
 • Stofmasker
 • Handschoenen
 • (die heel zijn en niet dermate beschadigd)
 • (die niet stuk is)
 • (indien vereist)

Start:

 • Reinigen machines (indien nodig).
 • Visuele controle van machine en keuringen.
 • Laden/lossen van machines op de juiste manier (lier!).

Start werkzaamheden:

 • Werkzaamheden uitvoeren als omschreven.

Einde werkzaamheden:

 • Machines reinigen. (indien mogelijk op locatie)
 • Bij terugkomst machines reinigen.
 • Visueel controleren op schade of gebreken.

Tools voor lammelfrees fr200 25, 25s, 265, V30, 320, 335.

Controle trommels:

 • Luisteren naar je machine (bijgeluiden melden)
 • Spelling van lamel op de as.
 • Controle op vulringen tussen de lamellen.
 • Spelling van de as in de trommel.
 • Controle van de sterlamel of deze niet te ver is afgesleten en rond is geworden.
 • Controle van de kaplamel of de hard metalen plaatjes nog aanwezig zijn.
 • Borstels/rubbers controleren.

Soorten lamellen:

 • Sterlamellen
 • Kap-schillamellen.

Draairichting/instelling:

 • Draairichting bij start controleren en bij iedere wisseling van kabels of stroompunt.
 • Op de hoogste stand beginnen, dan lager draaien tot de lamellen de vloer raken.
  Maar niet te diep (trommel 1 cm of steeksleuteldikte boven de vloer) zetten dit geeft alleen maar onnodige slijtage.
 • Machine niet te snel laten rijden. Machine heeft de tijd nodig om materiaal te kunnen verspanen.
 • Met sterlamellen mag men achteruit frezen.
  Maar met kaplamellen zeker niet.
  Hierdoor kunnen de volhard metalen plaatjes afbreken van de lamel.
man met lamelfrees op grond